OM azonosító: 027440

Felnőttképzési engedély száma: E-000438/2014


Ápoló


Az államilag támogatott férőhelyeket az alapképzésben résztvevő tanulóink betöltötték.

(Önköltséges formában a képzés díja: 90.000,- Ft/félév + 38.000,- Ft vizsgadíj)

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

 • Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával
 • Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget
 • Szakápolást végez
 • Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja
 • Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer
 • Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban
 • Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes

 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

A szakképzés tervezett ütemezése

 • hétfő, 15:45 - 19:00
 • szerda, 15:45 - 19:00
 • szombat 8:00 - 13:00

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

Képzés adatlapja

OKJ
55 723 01
Előfeltétel
Gyakorló ápoló
Munkarend
iskolarendszerű esti
Időtartam
1 év

Vizsgagarancia


Amennyiben sikertelen záróvizsgát tesz, úgy a következő tanfolyami csoport elméleti képzésein díjmentesen részt vehet.

Részletfizetési lehetőség


Az önköltséges képzések díjait havi bontásban fizetheti.


Regisztráció küldése

Adja meg adatait, a választott képzéssel kapcsolatban kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, és részletes tájékoztatást és beiratkozási lapot küld. A jelentkezés semmilyen kötelezettséggel nem jár.