OM azonosító: 027440

Felnőttképzési engedély száma: E-000438/2014


Vállalkozási mérlegképes könyvelő


A képzési program ügyfélszolgálatunkon (Pécs, Váradi A. u. 4.) munkanapokon 8.30-15.30 óra között megtekinthető.

OKJ-s  tanfolyami képzésünkre jelentkezik? A  képzési díjból 5000,- Ft-os kedvezményt kap, ha Ön

 • gyesen, gyeden van, vagy
 • Comeniusos diák volt, vagy
 • OKJ-s tanfolyamon már  tanult iskolánkban.

Regisztrációjánál kérjük, jelezze: mi csökkentjük a díját!

Képzési idő: 320 óra

 • elmélet: 192 óra
 • gyakorlat:128 óra

Iskolai előképzettség: Érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy
 • 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző vagy
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A vállalkozási mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Oktatott modulok és a modulzáró vizsga típusa:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban (szóbeli)
 • 10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban (szóbeli)
 • 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása (írásbeli)
 • 10775-12 Adózási feladatok ellátása (gyakorlati)
 • 10808-12 Számviteli feladatok a gyakorlatban (írásbeli)
 • 10788-12 Számviteli szervezési feladatok ellátása (írásbeli)
 • 10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása (gyakorlati)

Az egyes modulok vizsgájára a tanfolyam ideje alatt kerül sor. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenység  teljesítése  külön-külön legalább 60%-os szinten.

 

A komplex szakmai vizsga:

Gyakorlati vizsgarész

 • elemzési és ellenőrzési és
 • adózási ismeretekből

Írásbeli vizsgarész

 • számviteli feladatokból

Szóbeli vizsgarész

 • számviteli és
 • elemzési-ellenőrzési feladatokból

Felmentések

Felhívjuk figyelmét: ha előképzettsége alapján valamennyi vizsga alól felmentést kérhet (ld. részletes szabályozás dőlt betűs kiemelése), akkor lehetősége van tanfolyam és vizsga nélkül megszerezni a vállalkozási mérlegképes könyvelő bizonyítványt, mivel valamennyi vizsga letétele alól felmentést kérhet a bolognai képzési rendszerben

 • pénzügy és számvitel alapképzési szakon, vagy
 • számvitel mesterszakon, vagy
 • gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon
 • felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező.

Egyéb felmentési lehetőségek modulzáró vizsgák esetében:

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli modulzáró vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori fokozat.

A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkező, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10775 -12 Adózási feladatok ellátása,
 • 10808 -12 Számviteli feladatok a gyakorlatban,
 • 10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása,
 • 10789 -12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, ha a 35/2001. (X. 10.) PM rendelet hatálybalépését megelőzően kezdte meg képzését és különböző szakon szerezte meg mérlegképes könyvelői szakképesítését, illetve felsőoktatásban megszerzett végzettség alapján regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy pénzügyi tanácsadó szakképesítéssel, vagy árszakértő képesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, de a szakképesítést még meg nem szerzett jelölt felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:

 • 10773 -12 Jogi feladatok a gyakorlatban,
 • 10809 -12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban,
 • 10774 -12 Pénzügyi feladatok ellátása,
 • 10788 -12 Számviteli szervezési feladatok ellátása.

A képzés folyamata:

Képzési időpontok: péntek 15-18 óráig, szombat 8-14 óráig  
A képzés költsége:

 • Képzési díj: 182.000,- Ft
 • Komplex szakmai vizsga díja: 58.000,- Ft

A képzési költség fizetési ütemezése

 1. Beiratkozáskor: 40.000,- Ft
 2. 5 hónapon keresztül havi 20.000,- Ft (adott hó 10. napjáig)
 3. Modulzáró vizsgára jelentkezéskor: 6.000,- Ft/vizsga
 4. Komplex szakmai vizsgára jelentkezéskor: 58.000,-Ft

Jelentkezési határidő:

 • a tanfolyamokat folyamatosan indítjuk
 • jelentkezni személyesen, telefonon vagy a regisztrációs lap kitöltésével és beküldésével lehet

Képzés adatlapja

OKJ
55 344 07
Engedély szám
E-000438/2014/A006
Előfeltétel
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző vagy 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
Munkarend
iskolarendszeren kívüli
Időtartam
320 óra
Költség
Képzési díj: 182.000,- Ft, Komplex szakmai vizsga díja: 58.000,- Ft

Vizsgagarancia


Amennyiben sikertelen záróvizsgát tesz, úgy a következő tanfolyami csoport elméleti képzésein díjmentesen részt vehet.

Részletfizetési lehetőség


Az önköltséges képzések díjait havi bontásban fizetheti.


Regisztráció küldése

Adja meg adatait, a választott képzéssel kapcsolatban kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, és részletes tájékoztatást és beiratkozási lapot küld. A jelentkezés semmilyen kötelezettséggel nem jár.