OM azonosító: 027440

Felnőttképzési engedély száma: E-000438/2014


Leonardo project


A Caretraining (HU-2012-Leo-PA-6008) projekt bemutatása

Események és partnertalálkozók:

Előadások:

Sajtómegjelenések:

 

 

 

I. találkozó – Brüsszel

 

Az első 2 napos Brüsszeli projekttalálkozó során a projekt partnerei, mint a Belgák (Fehér-Sárga Kereszt), Lengyelek, Magyarok  (Caritas, Comenius) képviselői, szakértői és projektvezetői  kerekasztal keretében röviden bemutatták foglalkozásukat, hogy milyen szerepet töltenek be a projektben és melyik szervezetet képviselnek. A  workshop során bemutatásra került a Leonardo projekt és az azzal kapcsolatos adminisztratív elvárások, feladatok. Tisztázva lettek a projekttalálkozó időpontjai és lebonyolítási módjai. A beszélgetés során minden partner a saját országának otthonápolási helyzetképét rövid prezentáció keretében vázolta fel.

 

Képet kaptunk

 • az egészségügyi-, és szociális ellátórendszer formáiról
 • az alapellátás működéséről
 • az ellátás finanszírozásáról
 • a képzési rendszerről
 • az ellátáshoz való hozzájutás módjairól
 • beteg utak folyamatairól
 • dokumentációs rendszerről
 • kompetenciákról
 • az otthonápolási rendszer személyi-, tárgyi és technikai feltétel rendszeréről
 • logisztikai tevékenységről

 

II. találkozó – Genk

 

Genkben a második 3 napos Fehér-Sárga Kereszt által megrendezésre kerülő projekttalálkozó során megismertük a Limburg Tartományi Titkárság Fehér-Sárga Kereszt otthonápolási szolgálat működési rendszerét. Betekintést nyertünk a házi ápolók, gondozók napi munkájába, majd a gyakorlat megtekintése után csoportmunka keretében a partnerországok részvételével az alábbi szempontok alapján kielemzésre kerültek a következők. 
 

Megfigyeltük az ápolók

 • kijutását a beteghez, közlekedési formáikat
 • a családdal, beteggel való kapcsolatfelvétel módját
 • a tevékenységek informálásnak módját
 • az ápolók kommunikációját
 • az ápolók edukációs készségét
 • a partnerek házi ápolóinak hasonlóságait és különbségeit
 • az elektronikus dokumentációs rendszer használatát
 • védeszközök használatát, és az ápolók higienikus magatartásának betartását
 • finanszírozási aspektusokat

 

A projekttalálkozó során részletes ismertetőt kaptunk

 • demográfiai helyzetről
 • az új dolgozók felvételének lépéseiről, melyből sokat profitáltunk hiszen a partnerek országaiban ilyen részletes felvételi eljárás nem történik
 • az elektronikus ápolási dokumentáció alkalmazásáról, melyből szintén profitáltunk, mert a partnerek országaiban (Magyarország, Lengyelország) sajnos csak papír alapú dokumentálás történik
 • az egyéb szolgáltatókkal, képző rendszerekkel, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségeiről, hasznosságáról
 • etikai, spirituális, betegjogi normákról
 • az életvégi palliatív ellátásról
 • jelzőrendszeres segítségnyújtás működéséről, melyet a napi gyakorlatban is láttunk
 • pénzügyi, finanszírozási paraméterekről (biztosítási rendszer, állami támogató rendszer)
 • segédeszközök használatáról, jelentőségéről és hozzájutásának módjairól   
 • intézményi látogatás keretében az idősotthoni rendszer működéséről

Az interaktív formában zajló workshop lehetővé tette, hogy minden partner szervezet a saját ötletével, tapasztalatával, elméleti-, és gyakorlati tudásával, helyzetképével hozzájárulni, megnyilvánulni tudott a prezentációk során.

 


III. találkozó – Pécs

 

A pécsi találkozó programja megtekinthető:http://share.comeniuspecs.hu/leonardo/pecsi_program.pdf

 

 

IV. találkozó – Lengyelország

 

A negyedik lengyel partner által szervezett workshop 3 napja során részt vettünk, megismertük és betekintést kaptunk az otthoni házi ápolók és otthoni hospice ellátók betegellátási folyamatába, melyet a látogatások után interaktív módon elemeztük.

 

A projekttalálkozó során részletes ismertetőt kaptunk

 • a lengyel egészségügyi rendszer szervezetéről, struktúrájáról
 • a lengyel demográfiai helyeztképről
 • otthoni ápolási és otthoni hospice ellátó rendszeréről
 • szakdolgozók Egészségügyi Kamarai szervezetéről
 • alapítványi támogatási rendszerekről
 • lengyel ápolók oktatási rendszeréről
 • a hosszú lefolyású betegek betegútjairól
 • életvégi ellátás jelentőségéről, rendszeréről
 • a beteg otthoni állapot monitorozásáról
 • intézményi látogatás keretében a hospice, palliatív bentfekvő rendszer működéséről


A workshopok jó helyzetképet adtak a partnerek egészségügyi-, és szociális ellátórendszerének felépítéséről, működéséről.  Minden ország rendszere jól kialakított, jó hatékonyságot és minőséget mutató, mely jelentős hasonlóságot, de különbséget is mutat a partnerek otthoni ellátó rendszerinek működésében. Hasonló demográfiai-, betegpopuláció-, tevékenységi helyzetképet látunk. A projekt partnerek nem azonos egészségügyi politikája, állami támogató rendszere, a finanszírozási-, képzési-, biztosítási- és dokumentációs rendszerei jelentősen meghatározzák az otthoni ellátórendszerek működésének stabil egyensúlyát.

 

 

V. találkozó - Pécs

 

2013. november 14-15-én iskolánk részt vett a Leonardo élethosszig tartó tanulás projekt szervezésében megtartott 5. partnertalálkozóján. A program keretében pilot training megtartására került sor intézményünkben, melynek során bemutatásra került a:

 

 • Magyarországi szociális ellátórendszer
 • Hospice és palliatív ellátás
 • Szociális szolgáltatások finanszírozása

 

A találkozó több magyar és belga partnerszervezet részvételével zajlott.

Fotógaléria megtekintése...

 

 

Projekt termék

 

A projekt partnerek együttműködése során megszerkesztették a Caretraining - Házigondozás Képzési Kézikönyvet, mely a helyi egészségügyi és szociális szervezetekben tevékenykedő házigondozóknak és vezetőknek nyújt értékes információkat. A kézikönyvek letölthetők a következő linkről: